Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Magarola

Quadre de propietaris
1359 Pere Oller (antic Mas Oller, declarat rònec)
1377 Arnau Sayol (Can Sayol de Munt)
1429 Jaume Sayol
1515 Jeroni Sayol
1625 Pere de Magarola (Can Magarola)
1657 Vicenç de Magarola, casat amb Margarida de Llupià
1679 Pere de Magarola i Llupià, casat amb Maria Desbach
1723 Vicens de Magarola i Desbach
Francisco de Magarola i Amigant
1791 Maria de la Concepció Sánchez de la Bàrcena i de Magarola, neboda de l'anterior, casada amb Albert de Borràs (Can Bàrcena)
1833 Manel Borràs Sánchez de la Bàrcena
1863 Matilde Borràs de Llucià, comtessa de la Bàrcena
1900 Francesc Capdevila, casat amb Dolors i, en segones núpcies, amb Ramona Blanco i Saurina (1910)
1940 Montserrat Capdevila, casada amb Ignasi Lamarca
1950 Miquel i Ramon Lamarca i Capdevila
1969 Josep Cebrian i Joan Manel Bofill i Julve
1973 Ajuntament d'Alella

Notícies històriques
El 1377 Arnau Sayol va adquirir les terres que ara ocupa la casa, que havien format part del mas rònec Oller. La finca passà a anomenar-se Mas Sayol de Munt i restà en mans d’aquesta família fins a 1625, quan comprà Pere de Magarola, bisbe de Vic, de Lleida i d'Elna.

Fou una de les propietats més notables d’Alella durant els segles XVII i XVIII. El seu esplendor fou recollit per un escrivà anònim en el Llibre Mestre de la Casa Magarola, on es parla de "los sinch fundadors del Bens": Vicens de Magarola, nebot del bisbe; Pere de Magarola i Llupià, Vicens de Magarola i Desbach, Francisco de Magarola i Amigant i la seva neboda Maria de la Concepció Sánchez, comtessa de la Bàrcena i de Magarola. Filla de Josefa de Magarola i Amigant, va prendre el títol del seu pare, Josep Sánchez, marquès de la Bàrcena, mariscal de camp i capità de la Guàrdia Reial.

Va ser aleshores que la masia adoptà el nom de la família Bàrcena. L’any 1863, els deutes van obligar Matilde Borràs de Llucià, comtessa de la Bàrcena, a vendre la casa; l'adquirí Francesc Capdevila, que es casà en segones núpcies amb Ramona Blanco i Saurina. L’hereva de Can Magarola fou Montserrat Capdevila, casada amb Ignasi Lamarca; amb ells es restablí l’antiga denominació de la casa.

L’any 1969 la finca va ser adquirida per ser urbanitzada, però en virtut de l'aprofitament mig fixat per la llei, els promotors van cedir la masia a l’Ajuntament, que la convertí, entre 1987 i 2007, en un museu per mostrar com era la vida en un mas a través de les estances, el mobiliari i les eines de treball. Per completar l'exposició, s'hi va plantar una vinya amb les varietats de ceps més representatives de la Denominació d'Origen Alella. Després de les darreres millores efectuades, la masia espera reobrir les seves portes com a seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.