Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Boquet

Quadre de propietaris
1477 Jaume Fontanils – Mas Fontanils (encara que també s’anomena Mas Font)
1515 Jaume Fontanils
1625 Joan Fontanils
1640 Pau Fontanils
1680 Pau Fontanils, casat amb Maria Àngela
1708 Antoni Pau Fontanils, casat amb Teresa
1736 Francesc Fontanils, casat amb Rosa Sensat i casat en segones núpcies (el 1745) amb Cristina, que un cop vídua es casà amb Josep Boquet – Can Boquet
1833 Miquel Boquet
1863 Francesc Boquet
1893 Salvador Boquet i Vives
1913 Montserrat Boquet i Vilaplat
1942 Carme Boquet i Vilaprat, casada amb Francesc Galceran Petit (Sant Feliu de Codines)
1943 Teresa Galceran i Boquet, casada amb Enric Ullar Margenat (Sant Feliu de Codines)
1990 Carmen Ullar Galceran (Sant Feliu de Codines), casada amb Antoni Cerdà i Cadafalch (Palau de Plegamans)

Notícies històriques
Trobem referències de l’antic mas Fontanils, propietat de Jaume Fontanils, que es remunten a l’any 1477. Amb tot, Can Boquet podria ser força anterior si fem cas de la tipologia d’algunes de les talles de pedra de les portes interiors. Altres masies del Maresme amb portes molt similars serven documentació del segle XII o fins i tot anterior.

Pel que fa a la seva tinença, la finca s’ha mantingut en mans de la família de forma ininterrompuda al llarg de més de cinc segles tot i que, al segle XVIII, canvià de nom quan la segona esposa de Francesc Fontanils, de nom Cristina, va casar-se amb Josep Boquet, vidu com ella.