Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Cal Boter

Quadre de propietaris
Terres del mas rònec Oliver (terra erma, viyes o bosc)
1759 Miquel Ferrer
1806 Jaume Ferrer
1833 Josep Ferrer
1863 Jaume Ferrer, casat amb la pubilla de la família Guàrdia, Cal Boter
1905 Maria Ferrer i Guàrdia, casada amb Miquel Salellas
1942 Miquel Salellas Ferrer
1952 Maria Teresa Rifà i Rierola, Les Hortènsies
1960 Mossèn Jaume Aran, representant de la Fundació Sant Francesc d’Assís

Notícies històriques
L’any 1759, Miquel Ferrer va edificar una casa en una peça de terra del mas Oliver, aleshores ja independent. A la segona meitat del segle XIX n’era titular Jaume Ferrer, boter, l’ofici del qual va donar nom a la finca. Aquest darrer i una filla de la família Guàrdia van casar-se i van ser pares de sis fills: dos nois, Josep i Francesc Ferrer i Guàrdia (el conegut pedagog llibertari, declarat fill predilecte d'Alella des de 2011); i quatre noies. Una d’elles, Maria, va casar-se amb Miquel Salellas; aquest matrimoni doncs va establir un lligam entre Cal Boter, propietat dels Ferrer, i Can Salellas, de la família homònima, finca situada al casc urbà, pujant per el torrent de Vallbona.

La família Ferrer i Guàrdia era propietària de nombroses vinyes repartides per tot el terme; en destacava l’anomenada L’Esqueixa, ubicada sobre l’actual camp de futbol d’Alella, que en el seu moment va ser rellevant perquè era l’única que disposava de conduccions d’aigua fetes d’obra.

Acabada la Guerra Civil, Miquel Salellas i Ferrer va vendre la casa a Maria Teresa Rifà i Rierola, que va modificar el nom de la finca. Així, Cal Boter, va passar a anomenar-se Les Hortènsies en honor a uns exemplars molt exuberants d’aquesta espècies que hi havia al jardí. Anys més tard, la Fundació Sant Francesc d’Assís va convertir Les Hortènsies en una residència per a disminuïts psíquics; per aquest motiu, per tal d’adequar les instal·lacions als requeriments d’una institució d’aquestes característiques van bastir-se un seguit de pavellons annexes.