Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Cal Barquer

Cronologia de propietaris
1290 Joan Porrassa, Mas Porrassa
1444 Francesc Porrassa
1474 Bernat Soler (segrega Can Companyó)
1515 Tomàs Soler
1529 Sebastià Soler, casat amb Clara
1564 Jaume Soler, casat amb Elionor (segrega Can Punito i Ca la Librada i ven l'hort de davant de la casa al Comú del poble)
1619 Joan Soler
1659 Lluís Arbues
1710 Josep Arbues
1777 Antoni Arbues, apotecari
1833 Josep Segur, Cal Barquer
1863 Miquel Segur
1950 Isidre Segur Xicola, casat amb Florentina Calvet
1951 Joan Segur, casat amb Carmen de Cabo
2007 Maria Elena Segur, casada amb Josep Marés

Notícies històriques
El Mas Porrassa era una de les grans finques de la sagrera en el segle XIV i limitava al nord amb el torrent de Vallbona i la riera, i a ponent amb les terres del mas Bossot (actualment carrers Santa Madrona, Santa Teresa i Sant Isidre, fins al carrer Escoles Pies). La casa original estava situada al mateix lloc on ara és Cal Barquer, i al llarg dels anys la finca va tenir nombroses segregacions, que van donar lloc a altres cases: a la part de l'església, al segle XV, Can Companyó; a la dreta, a principis del segle XVIII, Can Punitu; i a principis del segle XVII, Ca la Librada. Una fragmentació important va ser també la venda al Comú del poble, feta per Jaume Soler l'any 1590, dels terrenys situats davant la casa per fer-hi una gran plaça i la casa del Comú, actual Ajuntament.

Jaume Soler va ser el primer apotecari, cirurgià i barber d'ofici que va habitar la casa. Joan Soler, nét de l'anterior i també apotecari, va vendre la casa i el negoci l'any 1659 a Lluís Arbues; el fill i el nét d'aquest també van continuar amb l'ofici. Tenim notícia que el 1785 Antoni Arbues va viure a Manresa i a la casa hi vivia Jaume Carbí. El 1833, Josep Segur, d'ofici barquer, va adquirir la propietat de la casa, que va prendre el nom de Cal Barquer.