Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Viló

Cronologia de propietaris
Fill de Pere Mas
1312 Bernat Company, Mas Company de Vall
1434 Joan Company
1475 Pere Company de Vall (cabdill remença)
1539 Pere Company
1610 Bernat Company
Francesc Company
1638 Pau Serdà / 1619 Salvi Baró / 1700 Can Colomer / 1785 Can Forns
1673 Jaume Roure, Mas Roure / 1655 Bartomeu Bolart / 1769 Can Ventura / 1818 Bruguera, Can Viló
Feliu Roure / 1669 Antoni Roca / 1818 Can Bord
Isidre Roure / 1775 Can Cassola
1863 Joan Torrents
Francesc Ferrer, casat amb Maria Bernadas
1927 Joan Ferrer i Bernadas, casat amb Montserrat Riera, Can Viló
1943 Joana Ferrer i Riera, casada amb Joaquim Cosp i Santenach   
1970 Montserrat i Joaquim Cosp i Ferrer

Notícies històriques
L'origen de la casa es remunta a l'antic mas Company de Vall, que Bernat Company va comprar al fill de Pere Mas al segle XIV. L'any 1638, Francesc Company va vendre la casa principal a Pau Serdà, i la vídua d'aquest darrer la va vendre a Jaume Roure, organista de la parròquia, el 1673. La família Roure va mantenir la propietat fins l'any 1818, en què va passar a mans de Joan Torrents, el qual anys més tard se'n va desprendre a favor de Francesc Ferrer.

Molt a prop d'aquest antic mas hi havia un seguit de casetes que formaven part de la sagrera i que tenien origen, en part, en terres del vell mas Company de Vall. L'any 1619, Francesc Company en va vendre una de la seva propietat, situada a tocar de la rectoria, a Salvi Baró; el 1656 aquesta edificació pertanyia a Bartomeu Bolart i el 1669 va vendre's a Antoni Roca; entre els anys 1785 i 1818 es coneixia amb el nom de Can Cassola. A tocar d'aquesta n'hi havia d'altres: una d'elles s'anomenava, el 1700, Can Colomer; el 1769, Can Ventura i el 1818, Can Bord. Hi havia també Can forns (1785), que el 1818, essent propietat de Briguera, era conegut per Can Viló. Va ser aquest nom el que restà, després que la família Ferrer comprés totes aquestes propietats i les unifiqués per ampliar el jardí de la casa que ja els pertanyia.