Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Viló

De l'entrada n'arrenca un curt passeig flanquejat per til·lers que, amb un suau pendent, es dirigeix fins al davant de la casa, on hi ha una esplanada pavimentada amb tova i envoltada d'acàcies. A l'altre costat es drecen unes alineacions de plàtans d'ombra i, més al nord, trobem adossades al mur del fons un seguit de construccions annexes que inclouen el safareig. A l'extrem sud de la finca, una petita pineda fa costat a la pèrgola que té com a suport el mur de tancament.

 A Can Viló hi ha una font dedicada a Sant Jordi, embellida per un plafó del conegut ceramista Guardiola, de la qual brolla aigua procedent de la mina de la mateixa propietat.