Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cuiros

Cronologia de propietaris
1673 Basili Segur i Cairó – Can Cairó o Can Cuiró
1746 Família Segur – Can Segur
1859 Josep Ignasi Ragés – Can Regés Major
1863 Francisca Ragés
1883 José i Francisco Ragés i Estapé
1889 Carme Macià. Es restitueix el nom primigeni de Can Cuirós o Can Cuiros
1901 Josefa Macià, casada amb Tomàs Riera
1953 Antoni Caralps i Massó, casat amb Dolors Riera

Notícies històriques
La primera referència a la propietat data de 1673, quan n'era propietari Basili Segur i Cairó. Aquest nom evolucionà amb el temps: can Cairó, can Cuiró i can Cuirós, fins arribar a l'actual can Cuiros.
 
L’any 1746 la finca passà als Segur; motiu pel qual fou designada també amb aquest nom. Aquesta família promogué també la construcció de les casetes d'en Segur, un grup modest d'habitatges que l'any 1818 eren també conegudes com les casetes d'en Pau Abat.
 
A mitjan segle XIX, la propietat passà als Ragés i mudà el nom pel de can Ragés Major. Després de pertànyer a la família madrilenya dels Montaldo, el 1889 va comprar-la Carme Macià, qui la regalà a la seva germana Josefa en motiu del seu casament amb Tomàs Riera. Tot i que la parella només hi passava les vacances d’estiu, el 1912 n'impulsà una ambiciosa ampliació fruit de la qual en resultarien les dues plantes superiors.
 
L'any 1953, Antoni Caralps i Massó, casat amb la filla dels propietaris, comprà la finca a la seva sogra i la dècada del 1970 en parcel·là la major part perquè cadascun dels seus set fills construïssin una torre prop de la seva.