Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cortès

Cronologia de propietaris
1470 Vicens Sagrera – Mas Sagrera
1515 Llorenç Sagrera
1631 Antoni Puig i Sagrera, casat amb Paula
Madrona Mallol, casada amb P. Palau
1663 Jacint Cortès – Can Cortès
Francesc Cortès
1718 Isabel Fàbregues, vídua de Jacint Fàbregues, germà de l’anterior
1777 Josep Fàbregues i Cortès
1833 Josep Maria Fàbregues del Pilar
1883 Gertrudis i Maria Pilar Fàbregues
1906 Marià Estrada i Vidal
1940 Maria i Emília Estrada
1944 Ricard Baciana i Sampera, casat amb Anna Gisbert
 
Notícies històriques
La primera notícia documentada d'aquesta propietat apareix al testament de Vicens Sagrera, segellat el 17 de setembre de 1413. Això no obstant, hi ha indicis que fan pensar que aquest mas és molt més antic.
L'any 1663, Jacint Cortès comprà la propietat a Madrona Mallol, esposa de P. Palau. Des d'aleshores el mas prengué el nom de Can Cortès i continuà essent de la família fins a ben entrat el segle XIX. L'hereu de Jacint Cortès, el doctor en medicina Francesc Cortès, va morir el 1718 sense descendència i cedí la casa a la seva cunyada, Isabel Fàbregues. Vídua de Jacint Cortès i amb un fill petit, la pubilla dels Fàbregues imposà el seu cognom a la descendència, de manera que el motiu familiar original es perdé.
A principis del segle XX la finca es va vendre a Marià Estrada, també propietari de Can Llimona, i finalment, a mitjan segle les germanes Maria i Emília Estrada la van vendre a Ricard Baciana. La seva vídua, Anna Gisbert, n'és la propietària encara avui.