Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Les societats d’ajuda mútua

Són diverses les societats d’ajuda mútua que es van fundar a Alella a mitjan segle XIX. Coneixem l'existència entre 1841-1842 d'una Societat de Protecció Mútua de Teixidors de cotó, capdavantera en el dret d'associació obrer i la protecció de la indústria enfront les importacions i el contraban de productes estrangers; finalment per motius d'ordre polític i per ordre governativa va ser dissolta.

També hi ha constància de la Societat de Socors Mutus per a la substitució del servei d’armes del poble d'Alella (1853); el Montepío de Sant Isidre (1856), creat com a societat de socors mutu per als llauradors alellencs entre 18 i 40 anys; el Montepío de Sant Antoni Abat (1870, reformat el 1919), que oferia als seus integrants atenció en cas de malaltia, i la Societat Coral i de Socors Mutus La Igualtat (1901).