Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Gas i electricitat

El setembre de 1890, l’alcalde Isidre Arenas i els representants de La Propagadora de Gas van signar un conveni per dur el gas hidrogen carbonat de la central de Sant Cristòfol de Premiàals domicilis particulars i l'enllumenat públic d'Alella.

L’empresa es comprometia a pagar els fanals. El consistori, al seu torn, es cuidava de nomenar els vigilants nocturns encarregats d'obrir-los i tancar-los, però era l'empresa qui havia de satisfer-ne el jornal. El conveni comportava la prestació del servei durant trenta anys.

Amb el temps la xarxa d'enllumenat, inicialment molt limitada, es va ampliar amb fanals més moderns que duien un rellotge, cosa que permetia regular l’horari d’encesa i apagada. Es van instal•lar nous fanals al camí de Martorelles, la Coma Fosca, la Coma Clara -des de Can Lleonart a Can Jonch-, el torrent Vallbona, el carrer Ribas, el Rost, l'Eixample i les places del poble i de l’església. L’any 1908 es va renovar el contracte fins a 1938 i La Propagadora es va reservarl'opció d'instal•lar enllumenat elèctric, arribat el moment.