Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Les grans torres

L’emergent cultura de l’estiueig burgès va fer que a molts pobles de les rodalies de Barcelona arribessin famílies benestants que cercaven racons idíl·lics on passar les vacances. El Maresme va veure créixer noves residències de luxe,un fenomen que es veié reforçat pel fet de comptar amb la primera línia de ferrocarril, inaugurada el 1848. El tren permetia desplaçar-se amb comoditat i fins i tot deixar el pare de família treballant mentre la dona, els fills i el servei es desplaçaven al lloc d’estiueig unes setmanes abans. Per dur-los fins al poble existia un servei de tartanes entre Alella i l’estació del Masnou. El viatge de pujada valia 25 cèntims i el de baixada,15; segons l'esforç dels animals de tir.

Moltes masies i cases del poble van ser comprades i adequades pels nous senyors: es renovaren les dependències internes per adaptar-les a les noves exigències funcionals i les façanes es referen ajustant-se als criteris estètics de l’època. Can Bonvehí n’és un bon exemple: la masia tradicional amb coberta a dues vessants es ocultada rere un parament neomedieval d'estil historicista.

La fil·loxera també va afavorir que moltes finques es parcel·lessin i s’hi construïren cases de nova planta. Els propietaris arruïnats optaren per vendre les finques o per desprendre's d’una part, ja que els alellencs que necessitaven ingressos ràpids eren nombrosos.