Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

L’ampliació del nucli urbà

Les rieres havien adquirit caràcter de vies principals durant el segle XVIII, i durant el XIX es van obrir nous carrers darrera de les noves construccions situades a tocar de la Coma Clara.

L’any 1863 Lluís Cruells, propietari de Can Coll, va comprar la part posterior de Can Gurri per obrir-hi dos carrers, que va batejar amb els noms de Sant Lluís i Santa Rosa, inspirant-se en la seva onomàstica i la de la seva muller.

Amb aquesta actuació naixia el barri del Rost, on s’anaren dibuixant els carrers de Bonavista, d’en Gurri -que és, de fet, l’antic camí que duia a la masia homònima-, de Sant Josep, del Rost i de Montserrat. Amb els anys, els petits horts van anar desapareixent i al lloc que ocupaven es van alçar petits habitatges que augmentaren el nombre de plantes a mesura que no quedava terreny lliure. El procés de densificació va provocar l’ocupació gairebé total del terreny. Entre unes propietats i altres restaren però, en moltes ocasions, petits passos d’entre un pam i un metre d’amplada que garantien la ventilació i la il·luminació entre cases veïnes: són les andrones, que tenen el seu origen en un antic costum recollit a les Ordinacions d’en Santacília (segle XIV) i mantingut vigent dins del dret català, que obliga a deixar un espai en obrir una finestra o construir un ràfec que afronti el veí, i un predi afectat d’una servitud de llum o de vista en alçar una edificació que afronti el predi dominant.

L’any 1800, a la part posterior de Can Ribes s’hi construïren un seguit de casetes que eren conegudes com les Casetes d’en Ribes, encara que algunes de les parcel·lacions pertanyien originalment a la Torre del Canonge. En aquells mateixos anys es va parcel·lar part de Can Calderó Xic, fet que va donar lloc a l’actual carrer de Calderó. A mitjan segle XIX el carrer Comas, llavors anomenat de la Carnisseria, estava ja configurat per les cases de cos que hi tenen la façana.

Paral·lelament, l’any 1850 se segregaren part de les terres de Can Sayol de Vall, que des del any 1862 eren propietat de la família Pujades de Vall. La part sud de la finca va donar origen als carrer de Pujades (avui de Dalt, o d'Anselm Clavé), del Mig, i de Baix (o del Doctor Corbera).

També a la part baixa de Can Casas es van edificar un seguit de casetes, d’una o dues plantes, semblants a d’altres del poble. Les acompanyaren altres construccions que tenien façana a la riera, conegudes com les Cases de la Riera, de les quals destaquen especialment les dues edificacions que configuren l’embocadura del carrer de Verdaguer.