Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

El naixement de l'Alella Vinícola

L’any 1906 naixia l'Alella Vinícola com a societat civil cooperativa d’elaboració i venda. Més tard va esdevenir sindicat agrícola per tal d’acollir-se als beneficis de la Llei de sindicats del camp. Els fundadors van ser tant propietaris com parcers d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana. Ara bé, els socis havien de tenir més de mil ceps i tenien l'obligació -teòrica- d'aportar-hi tot el raïm. L'entitat nasqué amb una cinquantena de socis fundadors; fou presidida per Josep Maria de Bofarull, baró de Ribelles, i comptà amb Josep Maria Barnadas com a secretari fins a 1939.

La primera ampolla de Marfil es va embotellar l'any 1910. Els principals objectius de la cooperativa o el sindicat -els noms com era coneguda- eren garantir la viabilitat de la producció i la seva excel·lència, i acabar amb el comerç fraudulent i l’apropiació indeguda del nom i la fama dels vins d'Alella. Per aconseguir-ho es va contractar un enòleg; el primer va ser Carlos Vogt Split.

El celler es va començar a construir el 1907 a la gleva de Can Calderó, seguint parcialment l’ambiciós projecte de l’arquitecte Jeroni Martorell i Terrats, d'estil modernista.

A la part alta hi ha un cos de planta baixa on hi havia la bàscula, el pati de la verema destinat a la descàrrega del raïm, la tremuja i les premses. L’edifici se serveix de l'alçada i de la força de la gravetat per optimitzar el procés d'elaboració del vi.

L’edificació primigènia destaca per l'estructura interior de les naus, sostingudes per arcades parabòliques de maó suportades per esveltes columnes. Els arcs suporten encavallades de fusta que donen forma, al seu torn, a una coberta a dues vessants.

Les façanes nord i sud de les naus estan tractades amb pedra emmarcada per totxo a sardinell en obertures i cantonades.

El mateix Martorell va realitzar l’ampliació de l’edifici l’any 1949: va afegir noves naus seguint el pendent i un volum rectangular amb façana a la rambla d'Àngel Guimerà que acollia la sala de vendes i les oficines. Aquest nou cos segueix una composició racionalista, amb arrebossat blanc i grans finestrals emmarcades amb totxo.