Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

El comerç i el mercat municipal

El mercat és una peça clau en l’activitat comercial d'un poble. Pels volts de 1930 es construí un nou edifici cobert que acolliria les parades dels venedors i s'aprovà el reglament que fixava la tipologia dels punts de venda, la qualitat dels productes i les condicions higièniques de les parades, el tracte amb els clients, el règim de sancions o el tipus de balances autoritzades
Les parades es podien comprar en subhasta pública, mentre que els punts de venda sense adjudicatari s’anomenaven provisionals i podien ser emprats per qualsevol persona interessada a vendre un producte de forma temporal a canvi d'un lloguer mensual. Finalment, els llocs ambulants eren ocupats per dies per venedors transeünts.

L’agost de 1983, després de 50 anys en ús, es va fer una reforma integral del mercat vell i el seu entorn. Es va urbanitzar l'Hort de la Rectoria, s'hi va fer una porxada i es van cobrir els safareigs públics i el magatzem municipal per donar lloc a un espai que avui ocupa la biblioteca.