Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Els safareigs públics

Els antics safareigs públics eren a Can Garma, la finca que actualment ocupa l'edifici de les Escoles Fabra. En un moment en què no hi havia xarxa de distribució d'aigua a les cases i que no totes tenien pou -o aquests estaven contaminats per les aigües fecals-, molta gent també se servia de l'aigua de mina que rajava al safareig de Can Lleonart.

Després d'haver valorat diverses ubicacions per a la construcció dels nous safareigs i de no haver-ne concretat cap, el 1936 l'Ajuntament incautà l'Hort de la Rectoria i el seu safareig, propietat de la parròquia, i l'obrí al públic. Acabada la guerra, l’alcalde Joan Ferran confirmà al seu cunyat, mossèn Joan Vallès, l'interès del municipi per seguir disposant del safareig, i li oferí 2.600 pessetes. Tant el rector com el Bisbat n'autoritzaren la venda i el 1966 arribaren a un nou acord amb l'Ajuntament per ampliar i millorar l'entorn del safareig.