Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

L’electricitat substitueix el gas

El 1914 la societat Energia Elèctrica de Catalunya va dur el subministrament elèctric al poble procedent de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs i es va construir un centre transformador al capdamunt del carrer Calderó per alimentar la xarxa de distribució.

L'any 1929 es portaren a terme obres de millora de l’enllumenat públic i l'extensió del servei fins al barri del Canonge. La necessitat d’ampliar el nombre de fanals de gas o enllumenat i l’horari de funcionament va obligar l'alcaldia a buscar altres empreses com La Catalana de Gas per arribar als extrems de la Coma Clara i la Coma Fosca.

L’energia elèctrica no va substituir el gas fins als anys quaranta a causa de l'escassetat de carbó. Per gaudir de fanals al carrer va ser indispensable la col·laboració dels veïns: l’Ajuntament demanava permís per connectar els punts de llum a les cases dels particulars, i a canvi, els pagava la part proporcional del consum.

A principis de la dècada de 1950, la xarxa pública encara s'encenia i s'apagava manualment, era freqüent trobar diferents tipus de potències lumíniques i en algunes zones els fanals cremaven més estona depenent del recorregut diari del fanaler.