Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Prehistòria i història antiga

Uns períodes tan poc coneguts com interessants. En aquests capítols podrem conèixer la trajectòria històrica des dels primers assentaments humans en el territori d'Alella i la seva rodalia, el poblament en època ibèrica, la romanització, la proliferació de vil·les, i l'antiguitat tardana fins arribar al domini visigot.

Imatge: Cap de dona. Època romana, Alella. [APA]