Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Sanmiquel

Av. Sant Josep de Calassanç, 55
Altres noms: Mas rònec Isern; Can Sanmiquel
Coordenades UTM: X 441.215 Y 4.594.470