Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cues

Can Cues compta amb dos accessos a la propietat: l'un per la part superior, des de la carretera BP-5002, i l’altre des de la part baixa, a través del torrent que duu el nom de la finca i que constituïa l’accés principal.  

La casa presenta quatre cossos i tres plantes amb una coberta a dues vessants que en altres temps ocultava un fals frontó de forma semicircular. Els dos cossos adossats, un a cada banda, tenen una planta menys, fet que permet crear una terrassa al nivell de la planta segona. Es tracta d’una construcció senzilla, sense grans pretensions pel que fa als ornaments; en aquest sentit, les motllures neoclàssiques que acompanyen les obertures en són l’únic element decoratiu.