Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Colomer

A la casa s'hi arriba a través del camí de Can Cabús de Dalt. Al final del caminal trobem l’era, petita i presidida per la façana principal. Can Colomer és una masia clàssica de tres crugies perpendiculars a la façana, que presenta el típic frontó producte de la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular. En el cos central apareix una golfa amb coberta també a dues aigües que presenta unes petites obertures que en faciliten la ventilació. L’acabat de la façana va ser durant anys un simple arrebossat i emblanquinat. Tot i això, van conservar-se a la vista les dovelles de pedra al voltant del portal principal, d’arc de mig punt, i els carreus de pedra de les cantonades.

Durant les obres de remodelació que hi han tingut lloc els darrers anys es va repicar l'arrebossat i han quedat a la vista les parets de pedra. La resta d’obertures, una finestra a cada banda de la porta i un total de tres a la planta superior, no presenten cap ornamentació tret dels llindars de maó de pla.