Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Cal Vell

Pg. Marià Estrada, 1
Altres noms: Terres del mas rònec Oliver; Cal Vell
Coordenades UTM: X 441.182 Y 4.594.688