Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Cal Vell

El camí d’accés a Cal Vell surt de la riera en el límit amb la propietat de Cal Boter. A l’extrem del petit carreró hi ha el barri d’entrada; aquest, però, no és l’únic, ja que hi ha un altre que comunica directament les feixes de conreu situades a llevant amb la riera, i un altre que permet l’accés de vehicles pel carrer de Marià Estrada, a la banda nord de la casa.

La terra que encara conserva la casa es divideix en dos àmbits: una zona dedicada al conreu, arran de la riera, i l’emplaçament mateix de la masia, lleugerament elevada gràcies a un mur de maçoneria. En aquest nivell superior hi trobem també el jardí, el safareig al sud i la construcció del garatge al nord, a tocar del carrer de Marià Estrada. A la banda esquerra, a ponent, hi ha un petit pati de servei.

La casa consta de planta baixa i pis. El volum principal, en aparença paradigma de la masia clàssica del Maresme, amb tres crugies perpendiculars a la façana, presenta en realitat dues crugies paral•leles arriostrades per dues parets en sentit transversal que ajuden a travar el conjunt. La teulada és a dues aigües, amb el frontó a la façana principal.

A la façana de llevant podem observar un cos adossat que dóna lloc, a la planta baixa, a un porxo amb arcs de mig punt, i a una terrassa al nivell de la planta primera.

La façana principal està orientada al sud i composada seguint tres eixos verticals. Destaquen la porta d’accés, d’arc de mig punt; la finestra coronella, també a la crugia central, i els muntants, les llindes i alguns encarreurats de pedra que van ser totalment renovats.