Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Cal Vell

Quadre de propietaris
Terres del mas rònec Oliver (terra erma, vinyes o bosc)
1759 Josep Pareras
1818 Pere Pareras – Cal Vell
1906 Fernando González
1946 Clementina Coll
1947 Arturo Jiménez
1949 Francisco Hombravella

Notícies històriques
A mitjan segle XVIII va parèixer per primera vegada una finca diferenciada de l’antic mas Oliver. Josep Pareras va fer-hi construir una nova casa i ja l’any 1818, en ser propietat de Pere Pareras, a qui tothom anomenava El Vell, va passar a anomenar-se Cal Vell, motiu que encara conserva.

L’any 1910 l’aleshores propietària, Fernanda Soqui de Coll, va deixar la finca a la seva filla Clementina, la qual la va vendre a la família Jiménez. Aquests la parcel•laren i es vengueren a la família Hombravella la part de les feixes de ponent, que va donar lloc a l’actual urbanització de Cal Vell, que també va ocupar la part de Can Sanmiquel i de Cal Boter.