Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Blai

Es tracta d'una construcció molt senzilla i de dimensions relativament reduïdes, que es troba envoltada de diversos annexos i afegits. L'era, que inicialment ja era petita, es troba coartada per la façana posterior de Can Mañé. El cos primigeni té dues plantes i està cobert amb una teulada a dues aigües de carener perpendicular a la façana principal. Les obertures han estat modificades i, malgrat la seva antiguitat, no ha quedat a la vista cap element decoratiu d'especial interès.