Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Bragulat

La masia data, amb tota probabilitat, del darrer quart del segle XIV o del primer del XV. S'estructura en tres cossos perpendiculars a la façana principal, orientada al sud-est, i presenta planta baixa i pis. Un quart cos, paral·lel als anteriors, s'estén a la banda de llevant. Aquest darrer no té, però, presència a la façana, ja que un volum annex s'encarrega d'ocultar-lo. Es tracta d'una construcció d'estil gòtic però de factura posterior.

El cos principal està cobert amb una teulada de dues vessants i carener perpendicular a la façana principal, simètrica, que presenta tres eixos verticals d'obertures.

Destaca especialment el portal rodó, d'una cana de diàmetre, conformat per tretze dovelles de 90 cm de llargada cadascuna. Són també rellevants les tres finestres gòtiques amb llindes de pedra en forma d'arc conopial, així com la porta de sortida a la terrassa de la planta pis. Les impostes són esculpides i la finestra de la dreta està formada per un petit arc lobulat.

L'annex edificat és una construcció coberta amb una única vessant que, inclinada cap a la façana posterior, continua el pendent de la coberta de l'edifici principal. Presenta, però, una filada de teules amb inclinació contrària que formen un carener que protegeix lleugerament la façana. Just a l'angle entre ambdues construccions hi ha un curiós passadís estret que comunica la part anterior de la casa amb la posterior.

Resulten també interessants les dues finestres gòtiques del primer pis, amb arcs conopials treballats en pedra. La finestra de la dreta, que data segurament del segle XVI, presenta la llinda esculpida amb elements vegetals decoratius i dos àngels que sostenen un escut amb una creu. A la façana posterior pot observar-se una altra obertura gòtica que, en aquest cas, no presenta un treball tan acurat de la pedra.

Amb el pas del temps, la masia original ha experimentat modificacions i ampliacions. Una de les més importants va tenir lloc el 1902. Va ser aleshores quan es va construir la nau de la cantonada amb el carrer Comas, destinada a la indústria tèxtil i actualment habilitada com a establiment de venda de vins i taverna.