Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Vilana

Can Vilana conserva el barri d'entrada a la finca, de ferro forjat, en el que figura la data de 1858. Tot i que els orígens de Can Vilana es remunten segles enrera, l'arquitectura de la casa no reflecteix aquest llarg passat. Així, l'aparença de l'edifici respon més aviat a una factura pròpia del segle XIX o fins i tot d'inicis del XX. Destaca especialment l'ordre que regeix les façanes, on les obertures, estrictament disposades, estan protegides per persianes de llibret. Una notable imposta separa el pla inferior de la façana principal del frontó. El tractament d'aquest darrer resulta especialment interessant, ja que presenta una forma corba que s'eleva tant a la part central com en els extrems. Just en aquests punts hi ha un seguit d'elements escultòrics que jerarquitzen el conjunt mitjançant un joc de volums i ombres.