Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Lleonart

Un dels aspectes notables de Can Lleonart és l'arquitectura; en destaquen tant l'estil barroc que configura la façana com la factura tradicional que va definir l'inici de la construcció. Can Lleonart presenta una claredat compositiva excepcional que segueix amb rigor les constants tipològiques de les diferents èpoques. Així, a la planta baixa es mantenen encara els tres cossos que conformaven la masia primitiva i l'accés roman a la crugia central. L'escala es trobava al fons, en una posició idònia per espiar a través d'una espitllera, fins a la darrera reforma.

Durant el segle XVIII la masia es va reformar i es va dotar de l'amplitud i la imatge que la caracteritzen. Va edificar-se una nova crugia situada a llevant, paral·lela a les anteriors, i es va construir el cos del celler, d'una única planta, disposat amb arcs i voltes i cobert amb un terrat on hi havia una premsa de fusta de dos cargols. Segurament també durant aquells anys es va bastir la nova façana, amb una configuració que confereix al conjunt un caràcter que honora el patrimoni arquitectònic d'Alella. A banda de la gran riquesa ornamental dels esgrafiats, cal fer esment d'altres elements de la masia avui desapareguts, com els mobles, especialment els de la sala i els del dormitori.

L'Onze de setembre de 1977 va ser col·locada, al costat del barri de la casa, una làpida commemorativa dels fets de l'11 de setembre de 1714 a Barcelona, on hi participaren els germans Salvador i Francesc Lleonart (aleshores les referències al seu altre germà Jaume, defensor a Cardona encara no es deurien conèixer). Una bandera catalana ha presidit des d'aquest dia l'entrada al centre del poble des del sud a la confluència de les dues rieres.

El 23 de setembre del 1985, l'Ajuntament d'Alella va adquirir Can Lleonart i la propietat va afrontar unes noves perspectives d'ús: esdevenir un centre cultural capaç de donar vida tant a l'emblemàtic edifici com al seu entorn. Dos anys més tard va aprovar-se un primer pla de remodelació que no va arribar a executar-se atesa la manca de recursos econòmics. La primavera de l'any 1991 va crear-se una taula ocupacional amb la idea de recuperar el projecte original de restauració de l'edifici i, finalment, el 1994 va crear-se l'Escola Taller de Can Lleonart. Poc a poc van millorar-se les instal·lacions i els equipaments interiors i més endavant, el 1998, van restaurar-se els esgrafiats de la façana principal. A finals de l'any 2002 van adquar-se els accessos i les golfes van habilitar-se com a sala d'actes. Actualment, el Centre Cultural Can Lleonart és seu de la regidoria de Cultura i acull nombroses activitats, des de concerts fins a tertúlies i cursos de tota mena, que l'han convertit en un referent al municipi.