Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Gurri

La masia de Can Gurri està composta per quatre crugies perpendiculars a la façana principal. La que queda a la banda de migdia queda oculta per un cos adossat que delimita el pati per la banda sud. A la part posterior, els quatre cossos es prolonguen en un angle lleugerament oblicu i configuren el celler. Quant a la façana, les obertures de la crugia central dominen la composició del conjunt: hi trobem el portal, emmarcat per dovelles de pedra que formen un arc de mig punt, i, a sobre, la finestra de la sala. Als laterals, hi ha les finestres que il·luminen la masoveria i els dormitors superiors.