Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Companyó

La masia original de Can Companyó ha estat molt trasnformada al llarg dels segles i resulta difícil saber del cert quina era la seva conformació primigènia. De la façana principal, se'n conserva la finestra gòtica, que es va traslladar a l'interior de l'habitatge.