Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Rull

Masia situada en el marge dret de la Riera Fosca, en les immediacions de la seva confluència amb el torrent de Can Comulada. L'edificació se situa sobre una terrassa intermèdia, arrecerada de l'escomesa de l'aigua, explanada sobre un mur de grans dimensions que fa de sòcol. L'accés es produeix a través d'un caminal costerut que descriu una ziga-zaga per salvar el desnivell. El vial té continuació fins a Can Cuiros, que hi té dret de pas a canvi de la satisfacció d'unes plomes d'aigua.  

Molt transformada, la casa destaca pel seu celler, ubicat en un cos annex adossat arran de riera. En origen, els seus murs eren cecs. A finals del segle XX s'hi practicà una obertura a la paret que dóna a la riera per reconvertir l'espai en un establiment de restauració. A l'interior, resulten d'interès les voltes catalanes sostingudes per murs perimetrals i dos arcs que descarreguen sobre un pilar central de grans dimensions.
 
La resta de construccions són producte de les successives reformes i ampliacions que ha patit la finca al llarg del temps.