Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Bruy

Can Bruy no és pròpiament una masia, sinó més aviat un conjunt de cases de pagès que, adossades lateralment, configuren una unitat.

Se situa rere la Torre del Governador. Com Cal Vegetalí, podria haver-se construït en el que al segle XV havia estat l'antic mas Sura, les terres del qual s'estenien muntanya amunt i arribaven, probablement, fins a l'actual límit del terme municipal.

Les edificacions tenen planta baixa i pis i la coberta està construïda en tres volums fruit, segurament, de tres èpoques de construcció diferenciades. En total són quatre crugies perpendiculars a la façana principal. El primer dels volums, segurament el més antic, està constituït per dues crugies. Té el frontó a la mateixa façana, amb dos eixos verticals de composició d'obertures i la porta d'entrada al de l'esquerra. A la planta pis té dues finestres i, desplaçat cap a la part superior, el rellotge de sol, en què es pot llegir la data de 1807. Els altres dos cossos, cadascun amb accés propi, tenen el carener paral·lel a la façana i mostren un aiguavés a la façana principal i un altre a la posterior. Fa relativament poc va ampliar-se l'habitatge a la façana posterior del cos del mig, adossant-hi un nou volum que manté la mateixa tipologia de coberta i acabats.

La façana principal reflecteix els tres volums. Tot i la diversitat d'elements, el conjunt té una lectura única gràcies a la continuïtat de l'arrebossat i a la unitat dels criteris de conformació d'obertures. Els elements de pedra (dovelles, llindes i llindars) han recuperat el seu esplendor amb la darrera restauració, com també ho han fet els contraforts de la façana nord-est.