Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

La Gaietana

Av. de Teià, 6 - Av. de la Gaietana, 39 - Carrer Balandres, 13
Altres noms: Mas Jovany; Can Coll de Baix; Casa Cordelles; La Gaietana
Coordenades UTM: X 441.710 Y 4.592.978