Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Torras

Cronologia de propietaris
1477 Bernat Torra
1490 Angelina, vídua de Boronat Torras, Can Torras
1615 Joan Torras
1634 Margarida, filla de Magí Torres, casada amb Domingo Fabrer
1710 Jaume Torres i Fabrer
1785 Pau Torres
1833 Jaume Torres
1863 Joaquim Rovira
1893 Jaume Clavell, de Barcelona
1940 Hereus de Jaume Clavell
Fundació Sant Francesc d'Assís

Notícies històriques
A la Riera, més enllà de la unió amb les aigües del torrent de Rials, trobem, alçada dalt d'un turó, Can Torras. El nom d'aquesta propietat queda recollit als arxius amb algunes variacions -Torra, Torras o Torres-, que refereixen sempre a la mateixa família: des del segle XV i durant més de tres segles, tal com demostren les referències escrites dels arxius, hi ha constància de la presència ininterrompuda de la família Torres en aquesta finca. Així, per exemple, al llibre de defuncions de l'Arxiu Parroquial d'Alella queden recollides algunes de les morts dels membres de la família Torres durant la Guerra del Francès: "Aquell 10 de juliol van morir set persones", entre elles en Pau Torres, de 60 anys, "com a conseqüència de les ferides sofertes amb la major ràbia francesa".

Durant la primera meitat del segle XIX, la família Torres es va veure obligada a vendre bona part dels horts per saldar els deutes acumulats; finalment, l'any 1863 també van vendre la casa, que va passar a mans de Joaquim Rovira. Aquesta, després de pertànyer a la família Clavell, va passar a mans de la Fundació Sant Francesc d'Assís, que la va transformar en una residència d'ancians.

A la casa hi havia un oratori privat, sota l'advocació de Sant Jaume apòstol, i l'any 1902 hi fundaren un benefici a la parròquia de Sant Feliu sota la mateixa advocació: "lo beneficiat ha de anar a dir misa tres voltas a la semana cuan la senyora o dueño del dit oratori está en dita casa, compensanla un modo especial los dias de festa".