Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Targa

La masia de Can Targa data probablement dels segles XVI o XVII. És una construcció tipològicament senzilla amb una teulada de dues vessants, les cantonades amb carreus de pedra, i dovelles de pedra al portal d'entrada i a la resta de finestres de la façana principal. Destaca especialment el ràfec, fet superposant diverses rengleres de teules intercalades.

Aquest mas es caracteritzava per un peculiar color mangra (almagro), sobre el que destacava, clarament, el rellotge de sol; malauradament, aquest cromatisme s'ha perdut.