Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Balcells

Des de la seva posició elevada gaudeix d'un bon assolellament i d'una bona ventilació. El barri d'accés, que es troba al nord de la propietat, està configurat per dues pilastres de pedra i totxo, cadascuna coronada per una hídria típicament neoclàssica; en destaca el gran treball de forja de la porta.

La casa es troba situada en una única gran terrassa estabilitzada per alts murs de contenció de forta presència en el paisatge. Enmig de la zona enjardinada emergeix la construcció, de planta gairebé quadrada, que compta amb planta baixa, pis i golfes, tot i que aquestes només ocupen la crugia central, que s'eleva formant un cos independent coronat amb una teulada a quatre vessants.

Del conjunt en destaca el porxo de llevant, sostingut per quatre pilars de planta quadrada; al damunt hi ha una gran terrassa que ofereix magnífiques vistes de la riera. Les façanes, molt simples, presenten pocs elements decoratius; només en destaquen la imposta que separa la planta baixa i la planta pis, i la gran cornisa que remata la part superior, que té com a suport un seguit de tornapuntes de fusta que li atorguen una imatge molt característica.

A més de la casa principal, a la part del darrere hi havia hagut una altra edificació, on vivien els masovers, així com una mina i l'antiga bassa, elements avui dia desapareguts. Les cavallerisses, gràcies a la intervenció duta a terme per l'arquitecte Eduard Alemany, esdevingueren part de les instal·lacions de les noves caves, avui tancades.