Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Ca l’Antic

Tot i que no se'n tenen proves, sembla que la masia de Ca l'Antich es remunta al segle XVII. Així ho indica la seva tipologia, que segueix el preceptes de l'epoca: de planta rectangular, està coberta amb una teulada de dues vessants de carener perpendicular a la façana principal, on destaquen especialment el rellotge de sol i els elements de pedra, com la porta dovellada i les llindes, els llindars i els brancals de les finestres gòtiques.

El fet de trobar-se arran de platja, tan desprotegida de les incursions arribades per mar, explica probablement la presència de dues torres de defensa, tot i que la primera és més aviat una garita de guaita: es tracta d'una torreta cilíndrica encaixada a l'angle superior dret de la façana, coberta amb una volta de mitja taronja i amb la part inferior que reposa sobre tres motllures circulars concèntriques. A la part posterior de la casa hi ha una segona torre, de planta quadrada, que, tot i els tres pisos d'alçada que té, sembla escapçada; actualment està coberta amb una teulada d'un sol pendent.

Al llarg del temps s'han afegit a aquestes construccions diversos annexes laterals que, tot i que no responen a un estil arquitectònic pur, s'adeqüen força a la imatge del conjunt. De fet, es pot dir que aquest és un magnífic exemple de la capacitat orgànica de creixement que presenta aquesta mena d'arquitectura catalana.