Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Codina

Quadre de propietaris
Terres del mas rònec Oliver
1477 Francisco Font (terres del mas Font)
1511 Anton Codina (Can Codina)
1615 Àngels Codina, casada amb Pere Riera
1625 Pere Riera i Codina, casat amb Margarida
1691 Pere Codina
1731 Josep Codina
1767 Joan Codina
1785 Sebastià Codina
1808 Bartomeu Codina, casat amb Francisca
1812 Francisca i Antònia, vídua i filla de Bartomeu Codina, casades amb Josep Giralt pare i Josep Giralt fill, respectivament. Josep Giralt i Codina, casat amb Anna Maria Estrader.
1906 Francisca Giralt i Estrader, casada amb Marià Gros i Mas (Torre Gros). Mariano Giralt i Giralt, fill de Josep Giralt i Estrader, germà de Francisca.
1950 Santiago Vendrell i Fontanilles, casat amb Maria Àngels Jorge i Perramon.
Descendents de la família.

Notícies històriques
L’origen de la finca es remunta probablement a la segregació d’una part de la gleva de l’antic Mas Font, que l’any 1477 era propietat de Francisco Font.

El 1511 la família Codina va comprar la finca i des d’aquell moment va transmetre’s de generació en generació de forma ininterrompuda.

L’any 1812 Francisca i Antònia, vídua i filla de Bartomeu Codina, van contraure matrimoni amb Josep Giralt pare i Josep Giralt fill, respectivament. L’hereu, Josep Giralt Codina, va deixar-la en herència als sis fills que va tenir amb Anna Maria Estrader. La mitja dotzena de germans en van compartir la titularitat fins que el marit de Francisca Giralt i Estrader, l’advocat barceloní Marià Gros i Mas, va aconseguir reunificar-la als anys vint del segle passat mitjançant la compra de les parts dels altres cincs germans de la seva muller. Com que no va tenir descendència, el nebot i afillat d’ella, Mariano Giralt i Giralt, va esdevenir-ne l’hereu.

L’any 1950 Can Codina va passar a mans de Santiago Vendrell i Fontanilles, casat amb Maria Àngels Jorge i Perramon. Els actuals propietaris descendeixen de la parella.