Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Calderó

Sant Josep de Calassanç, 2
Altres noms: Terres del mas rònec Oliver o Font; Mas Dauder; Mas Oller; Mas Resplans
Coordenades UTM: X 441.409 Y 4.594.234