Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cabús de Dalt

De la vella masia no en resta gairebé res, ja que va ser enderrocada per Secundino Coderch. En el seu lloc es va edificar una casa de nova planta. La construcció és uns metres més enrere que la primitiva per tal de guanyar espai lliure al davant i allunyar-la del fort desnivell existent allà on s’acaba el pati. En l'actualitat només es conserva el mur de pedra que tancava l’era i la protegia, amb la porta adovellada i les portes de ferro forjat.