Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cabús de Dalt

Quadre de propietaris
Vilaret de Cabutii, Capeduci o Cabeduz
1318 Bononat Cabús (Can Cabús)
1377 Bernat Cabús
1477 Andreu Cabús
1515 Bernat Cabús, casat amb Francesca Fontanills, pubilla de Can Boquet
1600 Pere Cabús, casat amb Jerònima
1627 Joan Cabús, casat amb Eulàlia
1650 Pere Cabús
1680 Francesc Cabús
1711 Isidro Cabús
1728 Joan Cabús
1790 Joan Cabús, casat amb Francisca, pubilla de l’antic mas Roure (Can Cabús de Dalt)
1803 Ramon Cabús i Roure, casat amb Rosa Arisa
1833 Josep Cabús i Arisa
1880 Francesc Oliva i Boguñà, propietari també de Can Cues des de 1902
1904 Secundino Coderch Manau, casat amb Rosa Mir
1924 Rosa Mir Guitart
1940 Eulàlia Parellada i Gallart, casada amb Rodolfo Camproví
1960 Josep, Dídac i Jesús Barnadas i Parellada
1971 Dídac Barnadas i Parellada, nebot d’Eulàlia, casat amb Elvira Fernández

Notícies històriques

Es tracta de la finca mare de la vall de Cabús, referenciada en alguns documents del segle X i configurada per les aigües vessants dels torrents de Can Colomer i d’en Roura. Can Cabús de Dalt ocuparia l'emplaçament de la primitiva finca de Cabutii, Capeduci o Cabeduz, una immensa successió de feixes i boscos que s’estenia pel vessant oriental de la Coma Clara fins a confondre’s amb el mar. Són diverses les referències a aquest predi al Cartulari de la catedral de Barcelona. Cal pensar, doncs, que el cognom Cabús pertany, si no a la més antiga, sí a una de les famílies més arrelades al poble.

La masia original passà de generació en generació sense interrupcions, si bé successivament es van segregar algunes parts de la finca. Aquest fet va donar lloc a nous masos on s’instal•laren les famílies Arnau, Oller, Roure, Grifà i Colomer, entre d’altres.

A començaments del segle XVIII una plaga de míldiu causà estralls en l’economia del mas. El 1728 Joan Cabús es va veure obligat a subhastar i abandonar la casa per anar a viure amb el seu veí i amic Salvi Colomer. Malgrat això, l'any 1744 la va recuperar.

A finals del segle XVIII, com a resultat del matrimoni de Joan Cabús amb la pubilla de l'antic Mas Roura, aquesta última finca començà a anomenar-se Can Cabús de Baix, de manera que per diferenciar les dues propietats s'afegí el motiu de Dalt al nom de l'antiga casa.

Arruïnada per la plaga de la fil•loxera, a principis del segle XX Can Cabús va ser subhastada i adquirida per Secundino Coderch Manau, pare de l’arquitecte Joaquim Coderch i Mir.

El 1924, en morir Secundino Coderch, la casa passà a mans de la seva vídua, Rosa Mir i Guitart, que traspassà el 1937. Tres anys després els seus hereus la van vendre a Eulàlia Parellada i Gallart, que al seu torn la va vendre l'any 1960 als seus nebots Josep, Dídac i Jesús Barnadas. El 1971 Dídac Barnadas passà a ser-ne l'únic propietari i encara avui pertany als seus hereus.