Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Les Quatre Torres

La finca es troba en un entorn cada vegada més urbanitzat, però ja en l'origen era tancada pels grans murs que n'envoltaven el perímetre, els quals en alguns trams, a causa del relleu, són de contenció per tal d'adaptar el turó a les diferents necessitats que l'organització interna de l'espai requereix; d'aquesta manera, els murs exteriors, per la cara interna, mantenen a voltes llur caràcter de tàpia i en d'altres ocasions es transformen en barana.

L'antiga porta principal, situada a llevant de la casa, es dreça directament davant de l'esplanada de la façana principal. Aquest espai, caracteritzat per quatre plàtans d'ombra, configura una gran terrassa que ofereix magnífiques vistes cap al sud, sobre el centre urbà. Una balustrada marca el límit d'aquest àmbit, per sota del qual trobem, a una cota cinc metres inferior, les feixes de conreu. La cort de les cavallerisses, situada a llevant i alineada amb la façana de l'edifici, acaba de configurar l'àmbit. A l'altre costat encara es conserven un dipòsit d'aigua que regava les terrasses de conreu, els galliners i altres construccions de servei que, a causa del desnivell, queden ocultes sota el jardí superior.

La casa ja s'anomenava Les Quatre Torres al segle XVII, a causa de les torres que coronaven l'edifici, tot i que la configuració actual és posterior (potser de principis del XVIII). És probable que s'aprofitessin alguns elements de construccions anteriors, com és el cas de la portalada adovellada d'entrada a les cavallerisses, en la qual hi ha gravada la data de 1629. Aquest darrer espai destaca per les seves voltes de maó de pla i va ser utilitzat posteriorment com a celler.

La casa té dues plantes per la part que dóna al jardí i tres a la banda de la façana principal, orientada gairebé a migdia. La planta baixa acull l'habitatge dels masovers i les superiors eren les que habitaven els propietaris. És una construcció de planta rectangular, flanquejada en cadascun dels seus angles per una torre de base quadrada coberta per una teulada a quatre vessants. De les façanes en destaca especialment l'ordenació de les obertures, especialment els balcons del primer pis.