Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Punito

Cronologia de propietaris
Segle XVII Josep Arbués
1700 Gabriel Iglésies
1709 Bernat Roure
1760 Llorenç Roure
1756 Josep Comulada
1850 Josep Comulada
1917 Josep Brutau, casat amb Montserrat Ortensi
1980 Montserrat Ortensi, casada amb Emili Oromí

Notícies històriques
Pels volts de l'any 1700, Josep Arbués va vendre una caseta que es trobava al costat de la seva a Gabriel Iglésies. La vídua d'aquest, de nom Eulàlia, va vendre-la el 1709 a Bernat Roure, i va restar en mans d'aquesta família fins que, el 1756, la van vendre a Josep Comulada (el qual, malgrat la similitud del cognom, no estava emparentat amb els Comalada esmentats en relació a Can Companyó). El 1850 Josep Comulada, fill de l'anterior, va fer una redempció d'un cens sobre la casa als carmelites descalços de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Al principis del segle XX la finca va passar a mans de la família Brutau i el 1971 va ser reformada totalment.