Les cases d'Alella

Web de divulgació històrica i patrimoni arquitectònic d'Alella

Can Cuiros

Al capdavall del Camí Vell de Tiana hi ha Can Cuiros. La casa s'assenta sobre una propietat triangular i força estreta, en un punt dominant sobre el marge dret de la Riera Fosca. L'orografia del terreny impedia dotar la finca del passeig d'accés típic de les finques residencials de l’època, raó per la qual s’optà per bastir una construcció d’accés a mode de vestíbul que acollís el visitant i el fes entrar per una escala protegida fins a l'esplanada de davant la casa.

La finca s'estén a ponent, ja que tant a migjorn com a llevant resta limitada pels murs de contenció. Unes escales que parteixen de la façana principal uneixen el pati de davant de la casa amb el jardí, situat en un nivell superior. Una mica més enllà hi ha un mirador.

La casa consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Malgrat l'ampliació de què fou objecte, la llinda de la porta d’entrada conserva encara la data de construcció: 1792.
 
L'edifici presenta quatre crugies perpendiculars a la façana principal. A causa del desnivell, la construcció té una planta menys a les façanes de ponent i tramuntana. Aquesta darrera se separa del terreny per mitjà d'un pati anglès que facilita la ventilació del mur a la planta baixa. Just en aquest indret hi trobem el celler, del que en destaca la volta primitiva de rajola, restaurada recentment.
 
La teulada és de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal. Les parets laterals mostren els frontons, amb obertures ovalades per a la ventilació de les golfes.

La façana principal presenta quatre eixos verticals d’obertures emmarcades, totes elles, per una franja en relleu que ressalta pel seu color. La casa té dues grans portes d’accés situades a la part central de la planta baixa que aporten un cert grau de majestuositat. A la primera planta s'obren quatre balcons idèntics units per la continuïtat de la imposta. Per últim, al segon pis hi ha tres finestres que ressegueixen els eixos anteriors. A la cantonada de llevant trobem tres arcs contigus de mig punt, que giren i s’estenen al llarg de la façana est.